കെഎൻ-95

 • KN95 പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മാസ്ക്

  KN95 പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മാസ്ക്

  5 പാളികൾ സംയുക്ത ഫിൽട്ടറേഷൻ
  കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം, സുഖകരവും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതും
  GB നിലവാരം
  PFE95 ലിവർ ഫിൽട്ടറിംഗ്