പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്‌ഷോപ്പ്

പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേ

പരമാവധി ദൈനംദിന ഉൽ‌പാദന അളവ് 100,000 ൽ എത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക വിൽപ്പന അളവ് നിലവിൽ 80,000,000 കാനിസ്റ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു.

ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

about2

about2

about2

about2

about2

about2

കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്

about2

about2

about2

about2